Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Martine F. Delfos

Dr. Martine France Delfos studeerde eind jaren zestig klinische psychologie (klinische research) en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme en eetstoornissen.

Vanaf 1994 verzorgt zij naast haar therapeutische praktijk nascholing aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders. In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om haar researchwerk vorm te geven. Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken met name psychologie, biologie, chemie, en wiskunde. Martine Delfos hecht er belang aan dat er een verbintenis is tussen wetenschap en praktijk. De modellen die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid.

Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd therapeut en docent publiceerde zij vanaf 1993 onder andere op het gebied van de psychologie. Verscheidene handboeken en specialistische boeken, onder andere over gespreksvoering met kinderen (Luister je wel naarmij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar), gespreksvoering met pubers en adolescenten (Ik heb ook wat te vertellen! Gespreksvoering met pubers enadolescenten) en verschillen tussen mannen en vrouwen (De schoonheid van het verschil.Waarom mannen en vrouwen verschillend zijn én hetzelfde).
In 1994 ontving zij de Wilhelminaprijs voor haar eerste vier therapeutische kinderboeken. In deze serie zijn inmiddels twintig boeken verschenen. Vanaf 1997 verscheen een serie van tien kinderboeken over seksuele voorlichting. Omdat wetenschap dynamisch is, wordt in nieuwe drukken van haar boeken steeds het meest recente onderzoek verwerkt. Verschillende van haar boeken zijn in vertaling verschenen (Engels, Duits, Frans, Spaans en Burmees).

Van 2008 tot 2012 was zij lector aan de Hogeschool Edith Stein (HES) / Twente School of Education (TSE), met als leeropdracht: Virtuele ontwikkeling van jeugdigen.

Sinds 2010 is zij als Visiting Professor verbonden aan de International University of Sarajevo in Bosnië-Herzegovina en vanaf 2011 als Visiting Professor aan de Universidad Central del Ecuador in Quito, Ecuador. In beide landen zet zij zich in bij het opzetten van de autisme hulpverlening.

Download ook het interview: Interview in Sozio.

Informatie op de website:
http://www.mdelfos.nl

Titels

Autoimmune diseases and immunity (2017)
PICOWO-series part 10

De kleine prins (2017)

Autism: The Socioscheme and the MAS1P (2017)
PICOWO-reeks part 11

Autisme ontrafelen (2017)
Introductie over autisme met het Socioschema
PICOWO-serie deel 13

Unravelling Autism (2017)
Introduction to Autism with the Socioscheme
PICOWO-series part 12

Pubers en adolescenten (2017)
Biologisch, psychologisch en pedagogisch
(Deel 4 Quadrilogie ontwikkelingspsychologie en psychopathologie van kinderen en jongeren)
VERSCHIJNT IN DE HERFST 2017

I am attached to them! (2017)
About attachment as a buoy in distress
PICOWO Series Part 15

Autismo desde una perspectiva de desarrollo (2016)
PICOWO-reeks Volumèn 8

Wondering about the World (2016)
About Autism Spectrum Conditions

Ivar, de verschrikkelijke koning (2016)
met illustraties van Paula Gerritsen

Grafische Dossieranalyse (2016)
Een leven in beeld
PICOWO-serie Deel 9

Ik heb ook wat te vertellen! (2016)
Communiceren met pubers en adolescenten

Communiceren met kinderen en jeugdigen
Deel 2: Communiceren met pubers en adolescenten


Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief (2015)
PICOWO-serie Deel 7

Developmental Perspective on Trauma (2014)
PICOWO-series part 5

Lotte en de beer (2014)
voor kinderen die niet makkelijk praten

Verschil mag er zijn (2014)
Waarom er mannen en vrouwen zijn
Met een voorwoord van Dick Swaab

Moet ik nu huilen? (2014)
Rouw bij kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autismespectrum
PICOWO-reeks deel 6

(pleeg)kinderen en vreemd gedrag!? (2013)
in 13 thema's

Eetstoornissen van binnenuit belicht (2013)
Nederlandstalige egodocumenten
PICOWO-reeks Deel 4

Een vrolijke drukte (2013)
Over menstruatie

Autisme op school (2013)
Deel 1: Basisonderwijs/primair onderwijs

Autisme op school (2013)
Deel 2: Voorgezet onderwijs/secundair onderwijs

Ik ben aan ze gehecht (2013)
Over gehechtheid als een boei in nood
PICOWO-reeks Deel 3

Kinderen, ouders en kinderopvang (2012)
Samen opvoeden in de driehoek

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief (2012)
PICOWO-reeks Deel 1

Oline het olifantje (2012)
Over opgroeien met verslaafde ouders

In 80 dagen de virtuele wereld rond (2012)
PICOWO-reeks Deel 2

Psychologie van de adolescentie (2012)
Biologisch, psychologisch en pedagogisch (deel 4)

Een vreemde wereld (2011)
Over autismespectrumstoornissen (ASS)
Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

Hulp aan zeer jonge ouders (2011)
Van methode tot bejegening

Couscous en kniekousen (2010)
met illustraties van Isabel Geeraerts

De schoonheid van het verschil (2010)
Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde zijn

Ik ga naar papa! (2009)
over ouders in de gevangenis

Ik wil mijn ouders niet verliezen (2009)
Over de angst van opgroeiende mensen met een autismestoornis om ouders te moeten missen

Jaha, ze is liehief! (2008)
Over de geboorte van een broertje of zusje

Aletta en de giraf (2008)
van gewoon naar speciaal of buitengewoon onderwijs

Virtuele ontwikkeling van de jeugd (2008)
Virtueel opvoeden

Deskundigheid zit in het kind (2007)
Ad Kappen in gesprek met Martine Delfos

Witstipje en Fleur/Ronald en Muis (2007)
over allergie en de anafylactische reactie

Het maakbare kind (2006)
Opvoeding als (ver)gissing

Pip (2006)
Over opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek

Weekendvaders / Wie kent vaders? (2006)
(Boek met cd)

Maartje de suikerheldin (2006)
over Diabetes Mellitus, suikerziekte

Asperger in meervoud (2005)
Asperger en haar randgebieden

De wereld van Luuk (2003)
Over autisme

Merel is bang (2003)
Over angst

Zoek de verschillen (2002)
Over verschillen tussen jongens en meisjes

Dood is niet gewoon (2002)
Over de dood van een ouder

De lijn kwijt (2002)
Behandeling van anorexia, bulimia en obesitas

Are you listening to me? (2001)
Communicating with children from four to twelve years old

Een vreemde wereld (2001)

(foster) children and odd behaviour!? (2001)

Ze vinden me druk (2001)
Over drukke kinderen en ADHD

Luister je wel naar mij? (2000)
Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Communiceren met kinderen en jeugdigen
Deel 1: Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Overal te koop (2000)
Over voorbehoedmiddelen

De dicht-bij-je-bed show (2000)
Over geslachtsziekten

Van alles twee (2000)
Over de betekenis van (echt)scheiding voor jonge kinderen

Zin in jezelf (1999)
Over masturbatie

Dat nare gevoel (1999)
over seksueel misbruik en wat je ertegen kunt doen

Ontwikkeling in vogelvlucht (1999)
Ontwikkeling van kinderen en adolescenten (deel 1)

Alles erop en eraan (1998)
Over zwangerschap en bevalling

Dat heb je van mij (1998)
Over evolutie en erfelijkheid

Kinderen en gedragsproblemen (1997)
Aanleg, rijping of omgeving? (deel 3)

Ontwikkelingspsychopathologie (1996)
Stoornissen en belemmeringen (deel 2)

Blijf van me af! (meisjes) (1995)
Over seksueel misbruik bij meisjes

Blijf van me af! (jongens) (1995)
Over seksueel misbruik bij jongens

Het is niet leuk (1995)
Over kinderen die andere kinderen seksueel misbruiken

Vogel (1993)
Over omgaan met leeftijdgenoten

Patja, de gevlekte panda (1993)
Over adoptie en pleeggezinplaatsing

Sanne (1993)
Over mishandeling en het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.